Coleosporium melampyri (Rebentisch) Klebahn, 1854

op Pinus

gal

Zie Coleosporium tussilaginis sensu lato.

spermogonia, aecia

Pinaceae, monofaag

Pinus mugo, sylvestris.


op Melampyryum

Coleosporium melampyri: telia om Melampyrum pratense

Melampyrum pratense, Stokkum © Arnold Grosscurt: telia

Coleosporium melampyri: teliospores

Melampyrum pratense, Bergen NH, Uilenvanger: teliosporen

Coleosporium tussilaginis: teliospores in situ

de sporen staan als bazaltzuiltjes verticaal in het telium

Coleosporium melampyri: killing Melampyrum pratense

de aangetaste planten sterven af

Coleosporium melampyri: killing Melampyrum pratense

de sterfte betrof vrijwel de gehele populatie

gal

De teliosporen zijn als basalt-zuiltjes gerangschikt, aan de bovenzijde bedekt door een was-achtige laag. Aanvankelijk zijn ze eencellig, maar uiteindelijk treedt een reductiedeling op en vormen ze een keten van vier cellen. Elk kiemt onder vorming van een steeltje (foto hierboven) aan de top waarvan een spore wordt gevormd (Mims & Richardson).

De uredinia en telia van Coleosporium-soorten zijn morfologisch niet val elkaar te onderscheiden. Voor foto’s zie onder meer C. melampyri en C. tussilaginis.

uredinia, telia

Orobanchaceae, monofaag

Melampyrum arvense, cristatum, nemorosum, polonicum, pratense, sylvaticum.

synoniemen

Coleosporium tussilaginis f. sp. melampyri Boerema & Verhoeven, 1972.

literatuur

Bahcecioglu & Kabaktepe (2012a), Blumer (1946a), Brandenburger (1985a: 24), Dietrich (2013a), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Helfer (2013), Henderson (2004a), Jage, Klenke, Kruse oo (2016a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a, 2019a), Losa España (1944a), Mims & Richardson (2005a), Negrean (1996a), Poelt & Zwetko (1997a), Schmid-Heckel (1985a), Scholler, Reinhard & Schubert (1996a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tóth (1994a).

mod 31.vii.2019