Puccinia callianthemi Gäumann, 1934

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Callianthemum

gal

Uitsluitend telia, in tot een halve cm grote grijsbruine complexen; de telia van elkaar gescheiden door verticale bundels cq. 70 µm lange bruine paraphysen, die boven de telia uitsteken. Teliosporen tweecellig, 13-18 x 45-56 µm; de bovenste (veel) korter dan de onderste, met een duidelijk verdikte apicale celwand; ze staan op een korte, niet-afvallende steel.

waardplanten

Ranunculaceae, monofaag

Callianthemum coriandrifolium.

literatuur

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

25/10/2016

mod 28.vi.2017