Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Puccinia poae-aposeridis

Puccinia poae-aposeridis Gäumann & Poelt, 1960

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Aposeris

gal

aecia onderzijdig in dichte kringen, op ook van boven opvallende rode of gele, tot 2 cm grote vlekken. Peridium goed ontwikkeld, wit. De sporen zijn kleurloos.

spermogonia, aecia

Asteraceae, monofaag

Aposeris foetida.


op Poa

gal

uredinia onderzijdig,

uredinia, telia

Poaceae, nauw monofaag

Poa nemoralis.

gal

door Brandenburger opgevat als onderdeeel van “Puccinia dioicae s.l.”.

literatuur

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Pfeifhofer (1994a), Poelt & Zwetko (1997a), Zwetko & Blanz (2012a).

06/10/2016

Laatste bewerking 28.vi.2017