Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Puccinia pringsheimiana

Puccinia pringsheimiana Klebahn, 1895

op Ribes

gal

zie onder Puccinia caricina.

spermogonia, aecia

Grossulariaceae, monofaag

Ribes alpinum, aureum, (nigrum), rubrum, sanguineum, uva-crispa.


op Carex

gal

uredinia onderzijdig, lichtbruin, op gele vlekken. Urediniosporen met 3(4) equatoriaal gelegen poren, wand 1-2 µm dik. Telia zwartbruin. Teliosporen 2-cellig, vrijwel zonder insnoering knotsvormig, doorlopend in de steel; wand glad, apicaal deel van de topcel matig verdikt; steel hyalien, tot half za lang als de spore.

uredinia, telia

Cyperaceae, nauw monofaag

Carex acuta, canescens, cespitosa, elata, limosa, nigra, ? pilosa.

Het door Gäumann vermelde voorkomen op C. canescens en limosa wordt door Klenke & Scholler in twijfel getrokken.

synoniemen

Puccinis ribis-nigri-acutae Klebahn, 1896.

Veel auteurs, en de Index Fungorum (2016) met hen, beschouwen pringsheimiana als identiek aan, of hooguit een varieteit van, P. caricina.

literatuur

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Dietrich (2013a), Gäumann (1959a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Mayor (1967a), Poelt & Zwetko (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Scheuer & Bechter (2012a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tóth (1994a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

Laatste bewerking 24.v.2019