Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Milesina

Voorzover bekend vormen de soorten van het geslacht Milesina spermogonia en aecia op Abies. Waarschijnlijk geldt dit eveneens voor de naverwante Milesia magnusiana, maar ook daarvan zijn spermogonia en aecia nog niet gevonden.

Spermogonia en aecia op de naalden van het lopende jaar, hoofdzakelijk onderzijdig. De aecia, die in twee rijen aan weerszijden van de hoofdnerf staan, hebben een fragiel, kleurloos, cylindrisch, 1.5 mm hoog peridium. De aeciosporen zijn wit, tot ruim 50 ┬Ám groot, aan de ene zijde fijn-, aan de andere zijde grof-wrattig.

In dit stadium zijn de soorten morfologisch niet val elkaar te onderscheiden.

Laatste bewerking 17.vii.2017