Heterodoassansia morotiana (Zundel) Vánky, 1993

op Baldellia

gal

bleke plekken in het blad, waarin als zwarte puntjes individuele, in het bladweefsel ingebedde sporenballen herkenbaar zijn. De sporenballen zijn ca 0.1 mm groot, en bestaan uit een groot aantal sporen, omgeven door een mantel van een of twee lagen kleinere steriele cellen.

waardplanten

Alismataceae,monofaag

Baldellia ranunculoides.

synoniemen

Doassansia morotiana Zundel, 1953.

literatuur

Kleneke & Scholler (2015a), Vanky (1994a).

mod 22.iii.2019