Nannfeldtiomyces sparganii (Lagerheim) Vánky, 1981

op Sparganium

gal

opnopvallende of geelbruine, vaag begrensde, tot 15 cm grote bladvlekken, waar sporenballen, meestal alleen, liggen ingebed in het weefsel. De beige sporenballen, tot 0.5 mm groot, bestaan uit een los netwerk van hyphen en sporen; er is geen schorslaag.

waardplanten

Sparganiaceae, monofaag

Sparganium erectum.

literatuur

Klenke & Scholler (2015a), Kruse, Thiel, Frauenberger ao (2019a), Scholz & Scholz (2013a), Vánky (1981a, 1994a).

mod 2.ix.2019