Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tracya lemnae

Tracya lemnae (Setchell) Sydow & Sydow, 1901

op Spirodela

gal

op vage, gelige plekken ingebed in het weefsel liggen lichtbruine, tot ca 0.2 mm grote sporenballen. Een sporenbal bestaat uit een driedimensionaal netwerk van stijve hypen, aan de buitenzijde bekleed met een continue enkele laag van sporen.

waardplanten

Araceae, monofaag

Spirodela polyrhiza.

literatuur

Klenke & Scholler (2015a), Płachecka (2005a), Spooner & Leon (2006a), Vánky (1981a, 1994a).

Laatste bewerking 25.iii.2019