Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Entyloma terrieri

Entyloma terrieri Mayor, 1957

op Radiola

gal

tot 1.5 mm grote, donkerbruine of violette bladvlekjes. Ingebed in het bladweefsel gladde, bleekgele sporen.

waardplanten

Linaceae, monofaag

Radiola linoides.

literatuur

Brandenburger (1985a: 336), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

Laatste bewerking 23.vii.2018