Urocystis cortusae (Liro) Schwarzman, 1960

op Cortusa

gal

In de doosvrucht zijn de zaden veranderd in een bruinzwarte poederige massa sporenballen, die vrijkomen wanneer de rijpe vrucht zich aan de top opent. De sporenballen bestaan uit 1-7 sporen die geheel of gedeelteljk omhuld zijn door een enkele, plaatselijk soms dubbele, laag kleinere steriele cellen.

waardplanten

Primulaceae, monofaag

Cortusa matthioli.

literatuur

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

mod 26.vii.2018