Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Urocystis ranunculi-auricomi

Urocystis ranunculi-auricomi (Liro) Zundel, 1953

op Ranunculus

gal

sori als blaar-achtige zwelling van de nerven, bladstelen en stengels. Als ze sori openbarsten komt een zwarte poederig-korrelige massa sporenballen vrij. De sporenballlen bestaan uit 1-7 sporen; de bij Urocystis gebruikelijke omhulling van steriele cellen is hier tot een enkele cel gereduceerd.

waardplanten

Ranunculaceae, monofaag

Ranunculus ? aconitifolius, auricomus, cassubicus, fallax, monophyllus.

literatuur

Buhr (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Savchenko & Heluta (2012a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a), Wołczańska, Cwener & Wójciak (2016a).

Laatste bewerking 26.iii.2019