Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Portalia uljanishcheviana

Portalia uljanishcheviana (Schwarzman) Gonzalez, Vánky & Platas, 2007

op Scirpoides

gal

aangetaste aartjes gezwollen; van gewoonlijk alle bloemen daarbinnen zijn stampers en meeldraden veranderd in een zwarte ± poederige sporenmassa, omhuld door de buitenste bloemdelen. De aantasting is systemisch, bijna de hele bloeiwijze is aangetast.

waardplanten

Cyperaceae, monofaag

Scirpoides holoschoenus.

synoniemen

Cintractia uljanishcheviana Schwarzman, 1960.

literatuur

González, Vánky, Platas & Lutz (2007a), Klenke & Scholler (2015a).

Laatste bewerking 24.iii.2019