Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sporisorium magnusianum

Sporisorium magnusianum (Fischer von Waldheim) Vánky, 2007

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Setaria

gal

de vruchtbeginsels zijn misvormd, bedekt met een zwarte sporenassa.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Setaria pumila.

synoniemen

Sphacelotheca magnusiana (Fischer von Waldheim) Ciferri, 1934

opmerkingen

Deze soort wordt niet genoemd in het boek van Vánky (1994a) over de Europese brandschimmels; het is een Zuid-Amerikaanse soort (Vánky, 2007). Het betreft een mis-determinatie van Macalpinomyces neglectus of Ustilago crameri, maar de beschrijving door Dauphin & Aniotsbehere is te summier om daar meer van te zeggen.

literatuur

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Vánky 2007. Taxonomic studies on Ustilaginomycetes 27. Mycotaxon 99: 1-70.
11.

14/02/2013

Laatste bewerking 28.vi.2017