Ustilago agrostidis-palustris Davis, 1931

op Agrostis

parasiet

Morfologische identiek aan U. striiformis.

waardplanten

Poaceae, nauw monofaag

Agrostis gigantea.

synoniemen

Volgens de oudere literatuur een synoniem van U. striiformis, maar blijkens onderzoek van Kruse ea een autonome soort.

literatuur

Kruse, Dietrich, Zimmerman ao (2018a).

mod 10.viii.2019