Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Physoderma butomi

Physoderma butomi Schröter, 1882

Fungi, Blastocladiomycota, Blastocladiomycetes, Blastocladiales

op Butomus

gal

enkele cm grote bladvlekken, aanvankelijk geel, later paarsbruin. In het weefsel tot 20 µm grote, onregelmatig gevormde rust-sporen.

waardplanten

Butomaceae, monofaag

Butomus umbellatus.

literatuur

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a) .

07/10/2015

Laatste bewerking 28.vi.2017