Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Chytridiomycota

Chytridiomycota

De grote en vormenrijke groep van de schimmels omvat een aantal phyla. De meest oorspronkelijke daarvan zijn gekenmerkt doordat de de sporen en gameten beweeglijk zijn: ze dragen aan de achterzijde een zweep-flagel. De meeste soorten leven van dood organisch materiaal, een minderheid leeft parasitair. Tot voor kort werden ze als een enkel phylum aangeduid, maar James ea hebben aangetoond dat het juister is twee onafhankelijke phyla te onderscheiden, hoofdzakelijk op basis van de ultrastructuur van het flagellen-mechanisme: Chytridiomycota en Blastocladiomycota.

literatuur

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), James, Letcher, Longcore, Mozley-Standridge, Porter, Powell, Griffith & Vilgalys (2006a).

11/10/2015

Laatste bewerking 29.vii.2022