Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Synchytrium stellariae

Synchytrium stellariae Fuckel, 1870

Fungi, Chytridiomycota, Chytridiomycetes, Chytridiales

op Cerastium, Stellaria

gal

talrijke, nog geen mm grote, halfbolvormige glanzende wratjes, vooral aan de onderzijde van laaggelegen bladen. Ze meten ca 200-350 µm. In de zomer gevormde gallen bevatten sporangia en zijn orange tot goudkleurig oranje. In het najaar worden gallen gevormd die rustende sporangia bevatten; dan zijn ze roodachtig- tot kastanjebruin.

waardplanten

Caryophyllaceae, oligofaag

Cerastium glomeratum; Stellaria media, nemorum.

literatuur

Brandenburger (1985a: 102), Buhr (1964b), Karling (1964a), Klenke & Scholler (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Tomasi (2014a).

27/04/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017