Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Schroeteria banatica

Schroeteria banatica Vánky, 1981

op Veronica

gal

De inhoud van de vruchtjes is veranderd in een een blauwgrijze poederige massa; sporen grof-wrattig

waardplanten

Plantaginaceae, monofaag

Veronica austriaca, prostrata.

verspreiding binnen Europa

PESI (2021).

literatuur

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1981b).

Laatste bewerking 30.v.2021