Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Erysiphaceae

Erysiphaceae

Echte meeldauwen

De echte meeldauwen, Erysiphales met als enige familie de Erysiphaceae vormen een gote groep van obligate plantenparasieten. Het mycelium bevindt zich grotendeels buiten op de plant; slechts bij een klein aantal soorten dringt het via de huidmondjes ook het plantenlichaam binnen. De hyphen zijn middels kleine orgaantjes, appressoria, vastgehecht aan de epidermis van de plant, en vanaf diezelfde punten groeien uitlopers de epidermis en diepere cellagen in en onttrekken daaraan voedingsstoffen.

Het mycelium vormt grote aantallen ongeslachtelijke conidia. Soms enkele, aan het eind van een hyphe, soms in ketens. De conidia van sommige soorten bevatten sterk lichtbrekende deeltjes, die doen denken aan kleine glas-splinters: de zogenaamde fibrosine-lichaampjes; ze zijn alleen zichtbaar in vers mateiraal (bijv. bij Podosphaera fugax).

Geslachtelijke voortplanting vindt plaats in meestal bolvormige, donker gekleurde structuren, cleistothecia (ook chasmothecia genoemd), waarin een beperkt aantal asci wordt gevormd. Sommige soorten maken (bijna) nooit cleistothecia; soorten die ze wel maken doen dat vaak pas in het najaar. Cleistothecia hebben vaak kenmerkend gevormde aanhangsels.

literatuur

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), Braun (1995a), Braun & Cook (2012a), Takaamatsu (2013a), Zheng (1985a).

Laatste bewerking 1.ix.2022