Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Oidiopsis cisti

Oidiopsis cisti (Jaap) Golovin, 1956

op Cistus

gal

mycelium vooral onderzijdig, wit, blijvend, eerst pleksgewijs, uiteindelijk het hele blad bedekken. Conidioforen lang, draadvormig; ze komen door de huidmondjes naar buiten. Conidia solitair in twee typen. Het eerste conidium dat ze vormen is lancetvormig, latere zijn lang-elliptisch. Cleistothecia onbekend.

waardplanten

Cistaceae, monofaag

Cistus albidus, creticus, crispus, ladanifer, laurifolius,monspeliensis, populifolius, salviifolius, symphytifolius.

opmerkingen

de anamorfe (steriele) vorm van een Leveillula-soort, mogelijk L. taurica.

literatuur

Beenken & Senn-Irlet (2016a), Braun (1995a), Braun & Cook (2012a), Klenke & Scholler (2015a).

Laatste bewerking 6.vi.2018