Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Epichloe typhina

Epichloe typhina (Persoon) Tulasne, 1865

halmverstikker

op grassen

Epichloe typhina infestation

Dactylis glomerata, Denekamp, lg Singraven

gal

Een of meer internodia rondom, en meestal over de hele lengte, omhuld met een witte, later gelige, schimmelmassa (stroma). Het internodium is niet of nauwelijks opgezwollen. In het stroma slanke asci. De sporen, nog in de asci, zijn 150-200 µm lang en hebben dan tot 9 septen.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Anthoxanthum odoratum; Brachypodium ? phoenicoides, ? pinnatum; Dactylis glomerata; Deschampsia cespitosa; Helictochloa adsurgens, pratensis; Lolium perenne; Phleum nodosum, pratense; Piptatherum virescens; Poa nemoralis, pratensis, stiriaca, trivialis.

Een vermelding van Ammocalamagrostis baltica door Scholler, Reinhard & Schubert (1996a) moet nader worden onderzocht.

opmerkingen

Pas betrekkelijk kortgeleden is gebleken dat de klassieke “Epichloe typhina” in feite uit een groep van, meestal steng monofage, soorten bestond. De in de literatuur vermelde waardplanten hebben dus vaak betrekking op andere soorten; tot welke waardplanten “E.typhina sensu stricto” beperkt is, is niet helemaal duidelijk.

literatuur

Brandenburger (1985a: 756), Buhr (1964b), Chlebicki & Lembicz (2001a), Dietrich (2013a), Górzyńska, Lembicz, Olszanowski & Leuchtmann A (2011a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Koponen & Mäkelä (1976a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a, 2019a), Leuchtmann (2007a), Leuchtmann & Michelsen (2015a)m Leuchtmann & Schardl (2022a), Losa España (1942a), Moon (1999a), Negrean (1996a,b), Negrean & Denchev (2000a), Redfern & Shirley (2011a), Scheuer & Bechter (2012a), Schmid-Heckel (1985a), Schardl (2010a), Scholler, Reinhard & Schubert (1996a), Rommelaars & Helleman (2010a), Schardl & Leuchtmann (2004a), Spooner & Kemp (2005a), Tóth (1994a), Zabalgogeazcoa, García Ciudad, Leuchtmann ao (2008a).

Laatste bewerking 16.vii.2023