Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Microbotryum succisae

Microbotryum succisae (Magnus) Bauer & Oberwinkler, 1997

blauwe knoopbrand

op Succisa

gal

de meeldraden zijn vergald en vullen de bloemen met een wittige tot bleek okergele sporenmassa. De aantasting is systemisch.

waardplanten

Caprifoliaceae, monofaag

Succisa pratensis.

synoniemen

Ustilago succisae Magnus, 1875.

literatuur

Ainsworth & Sampson (1950a), Brandenburger (1985a: 602), Buhr (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Lutz & Vánky (2009a), Redfern & Shirley (2011a), Scholz & Scholz (2013a), Spooner & Legon (2006a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994), Woods, Chater, Smith ao (2018a).

Laatste bewerking 22.iv.2023