Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Entyloma lini

Entyloma lini Oudemans, 1904

op Linum

gal

bleekgele, cirkelvormige, tot 3 mm grote bladvlekken. In het bladweefsel ingebed liggen verspreide, licht geelbruine, gladde sporen.

waardplanten

Linaceae, monofaag

Linum usitatissimum.

literatuur

Brandenburger (1035a: 335), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

Laatste bewerking 11.x.2022