Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tilletia lolioli

Tilletia lolioli Vánky, Carris, Castlebury & Scholz 2005

op Loliolum

gal

Vruchtbeginsel opgeblazen, gevuld met een poederige bruine stinkende sporenmassa. Sporen bolrond, 15-28 x 19-31 µm, wand met een netvormig patroon van lijsten; tussen de sporen ook kleinere hyaliene steriele cellen. De gal blijft omhuld door de kafjes. Waarschijnlijk is de schimmel systemisch.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Loliolum subulatum.

literatuur

Bao, Carris, Huang, Luo, Liu & Castlebury (2010a), Carris, Castlebury, Huang, Alderman, Luo & Bao (2007a), Denchev & Denchev (2015a).

09/12/2016

Laatste bewerking 17.vii.2017