Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Peronospora aparines

Peronospora aparines (de Bary) Gäumann, 1923

op Galium

Peronospora aparines on Galium aparine

Galium aparine, België, prov. Vlaams-Brabant, Diest © Carina Van Steenwinkel

Peronospora aparines on Galium aparine

dons

Peronospora aparines: conidiophore

conidiofoor

Peronospora aparines: conidiophore

conidiofoor

Peronospora aparines conidia

conidia

gal

blad aan de bovenzijde met bleke plekken; aan de onderzijde een grijsviolet schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top sterk vertakte conidioforen.

waardplanten

Rubiaceae, nauw monofaag

Galium aparine, spurium & subsp. vaillantii.

literatuur

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Gjaerum (1980a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Göker, Voglmayr, Riethmüller ao (2003a), Gustavsson (1991a), Hafellner (1980a), Jage, Klenke, Kruse ao (2017a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a, 2019a), Melzer, Pittoni, Poelt & Scheuer (1984a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Özaslan, Hüseyin & Erdogdu (2014a), Riethmüller, Voglmayr, Göker ao (2002a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Săvulescu (1948a), Voglmayr (2003a).

Laatste bewerking 21.iv.2020