Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Peronospora arabidis-glabrae

Peronospora arabidis-glabrae Gäumann, 1918

op Arabis

gal

vervormingen van de plant, bladen vaak verkleind, bleekgroen, bladranden naar beneden gebogen. Onderzijde van het blad met een ijl grijswitte schimmelovertrek, bestaande uit verticale, aan de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen.

waardplanten

Brassicacae, nauw monofaag

Arabis glabra.

synoniemen

P. ochroleuca Cesadola, 1855, genoemd door Brandenburger en Buhr, wordt door de Index Fungorum (2015) als een autonome soort benoemd, maar is volgens Klenke & Scholler een synoniem van arabidis-glabrae.

literatuur

Brandenburger (1985a: 180), Buhr (1964b), Doppelbaur & Doppelbaur (1974a), Hafellner (1980a), Jage, Klenke, Kruse ao (2017a), Klenke & Scholler (2015a), Negrean (1996b), Săvulescu (1948a).

Laatste bewerking 21.iv.2020