Peronospora spec. on Dysphania

op Dysphania

gal

onderzijde van de bladen met een grijsviolet schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn met aan elk uiteinde een elliptisch conidium.

waardplanten

Amaranthaceae, monofaag

Dysphania ambrosioides.

synoniemen

Volgens Choi, Denchev & Shin gaat het om een aparte, nog onbenoemde soort. Klenke & Scholler brengen hem onder bij P. chenopodii-polyspermi.

opmerkingen

Op Dysphania botrys leeft Peronospora chenopodii.

literatuur

Choi, Denchev & Shin (2008a), Klenke & Scholler (2015a).

18/09/2016

mod 18.vii.2017