Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

pinaculum

(mv pinacula). Bij Lepidoptera-larven: kleine, vaak zwart- of bruingekleurde chitine-plaatjes waarop lange borstels staan ingeplant.